Atrakcje

WYBRANE ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Prószków – Zabytki do zwiedzenia
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[7]:

 • kościół par. pw. św. Jerzego, barokowy z 1687 – XVII wieku, XIX w.
 • plebania, z XVII w., z poł. XVIII w.
 • zespół zamkowy, z XVI/XVII w., XVIII/XIX w.:
  • zamek, dawniej w rękach rodu Prószkowskich (Proskowski). Wybudowany w XVI wieku w stylu renesansowym, po zniszczeniach w XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym
  • park
 • dom, ul. Korfantego 1, z k. XVIII w.
 • dom, ul. Zawadzkiego 36, z XVIII w., XX w.

Prószków – Pomologia

 • zajazd, ul. Opolska 9, z pocz. XX w.
 • park – arboretum.

inne zabytki:

 • budynek dawnego browaru z 1870 r., przy ulicy Zamkowej
 • dawny kościół ewangelicki z 1866 r.
 • kapliczka św. Nepomucena z 1877 r.
 • stary cmentarz niemiecki z nagrobkami z XVIII-XX wieku.
 • Muzeum kowalstwaGóra świętej Anny – 40 min.

Góra św. Anny to jednocześnie góra, wieś i miejsce ważne dla historii Polski. Sama góra była niegdyś czynnym wulkanem, o czym świadczy bazaltowy szczyt i tufy wulkaniczne z okresu trzeciorzędu. Miejscowe sanktuarium św. Anny tworzy gotycko-barokowy kościół św. Anny z cudowną XV-wieczną drewnianą figurką na szczycie ołtarza, barokowy klasztor Franciszkanów, zespół trzech kościółków, 37 kaplic kalwaryjskich, dróżki Matki Boskiej oraz Grota Lourdzka z pocz. XX w. W 1921 r. u stóp Góry św. Anny uczestnicy III powstania śląskiego toczyli zacięty bój z Niemcami. W dawnym kamieniołomie w latach 30. XX w. Niemcy wykuli ogromny amfiteatr, który miał pomieścić 7 tys. osób. Nad amfiteatrem w miejscu hitlerowskiego „mauzoleum” stoi pomnik Czynu Powstańczego zaprojektowany przez Xawerego Dunikowskiego. Całe założenie w 2004 r. zostało uznane za pomnik historii.

Zamek w Mosznej ze stadniną – 14min.

Koniecznie trzeba odwiedzić Moszną. Największe atrakcje miejscowości to niezwykły eklektyczny zamek, ogromny park ze stawem i stadnina koni angielskich. Historycy wspominają głównie o templariuszach, do których miejscowość należała w średniowieczu, jednak większość zabytków Mosznej pochodzi z XIX i XX w. Z daleka widać wieże niezwykłego pałacu, o którym niektórzy mawiają, że jest spełnieniem „wizji pijanego dekoratora”. Zbudował ją Hubert von Thiele-Winckler, właściciel ogromnych posiadłości ziemskich i kopalń. Obiekt ma 365 pomieszczeń i co najmniej 37 wież i wieżyczek. Zadziwia ogromem i disnejowską bryłą. Do pałacu przylega szklana oranżeria z egzotycznymi roślinami.

Zamek w Kamieniu Śląskim – 30min.

Kamień Śląski to miejscowość położona niedaleko Opola. Zasłynęła przede wszystkim jako miejsce urodzenia św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy. Oprócz rodziny Odrowążów, ważną rolę w dziejach Kamienia Śląskiego odegrały rodziny Strzałów, Larischów i Strachwitzów. Dbały one o rozwój i utrzymanie tutejszego zamku, który z czasem przybrał kształt i funkcję pałacową. II wojnę światową pałac przetrwał w stanie niemalże nienaruszonym. W 1958 r. majątek w Kamieniu Śląskim został zmilitaryzowany, a pałac przeznaczono na mieszkania dla wojska. W 1970 r., po uprzednim zniszczeniu, został on podpalony. W 1990 r. ruiny pałacu przekazano Diecezji Opolskiej, która obiekt pięknie odremontowała.

Głuchołazy – 40min.

Głuchołazy położone u stóp Gór Opawskich chlubią się bogatą historią, której pamiątką są liczne i ciekawe zabytki. Kipiąca zielenią uzdrowiskowa dzielnica Głuchołaz zachęca do spacerów i spodoba się miłośnikom spokoju, z kolei miejska część jest pełna gwaru i zabytków spotykanych dosłownie na każdym kroku. W rejonie centrum doskonale się zachował dawny układ urbanistyczny. Na rynku wzrok przyciąga kilka ciekawych kamienic z elementami z XVII i XVIII w. Pozostałością umocnień jest wieża bramy Górnej, przy której obecnie mieści się punkt informacji turystycznej. Warto wspiąć się na szczyt, aby z góry podziwiać panoramę miasta i najbliższych okolic.
Góry Opawskie- Kopa Biskupia – ok. 1h

Góry Opawskie to mało znane, najdalej na wschód wysunięte pasmo polskich Sudetów. Historycznie są związane z Dolnym Śląskiem, stanowiąc w średniowieczu część rozległego księstwa biskupów wrocławskich ze stolicą w Nysie. W krajobrazie polskich Gór Opawskich wyróżniają się trzy masywy: Góry Parkowej nad Głuchołazami, Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy oraz Prudnickiego Lasu. Przecinają je przepiękne przełomowe doliny rzek: Złotego Potoku i Białej Głuchołaskiej. Zbocza porastają bujne, mieszane lasy regla dolnego. Walory pejzażu i środowiska przyrodniczego zadecydowały o utworzeniu w 1988 r. Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” .

Zamek Renesansowy Głogówek – 30min.

Głogówek to niewielkie miasteczko o średniowiecznych korzeniach położone 40 km na południe od Opola. Renesansowy zamek von Oppersdorffów wzniesiono na fundamentach wcześniejszej warowni piastowskiej. W zamku w czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. schronił się król Polski Jan Kazimierz, czyniąc w ten sposób z Głogówka na ponad miesiąc swego rodzaju stolicę Polski. Tutejszą starówkę otaczają fragmenty średniowiecznych murów obronnych. W jej centrum wznosi się pokaźny renesansowy ratusz z charakterystycznym ozdobnym szczytem i wysoką wieżą.

Skansen w Bierkowicach – 20 min.

W Bierkowicach, przy drodze prowadzącej z Opola do Wrocławia położone jest Muzeum Wsi Opolskiej. Skansen ma ponad 30 lat. Zgromadzono w nim obiekty z okresu XVII-XIX w., m.in. chaty, kościół, wiatrak, młyn, kuźnię itp. Na uwagę zasługuje kolekcja XVIII-wiecznych chłopskich epitafiów.